Προκηρύξεις που αναμένονται

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και του Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών...

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Μικρής και Μεσαίας Επιχειρηματικότητας

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας...

Έναρξη νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξήγγειλε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν...

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργο Καρασμάνη, στο Υπουργικό Συμβούλιο, του Νέου...